GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V souvislosti s poskytováním pronájmu Chalupy U Krešů, vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza

4)    telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4). Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav.

Z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

Z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem. 

Zpracování osobních údajů

a) Uložení

Údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb.

Údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením.

b) Doba archivace

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce a orgánů státní moci.